Styret i orienteringsavdelinga 2021/2022

E-post:orientering@leik.no
Leder:Svein Olav Åmot 950 31 771
Økonomi:Erik Foss 470 23 737
Sportslig leder:Ole Gunnar Sølberg414 60 309 
Sekretær:Tone Almås
928 54 991
Barneidrett:Julie Rimol916 40 878
Ansvarlig anlegg:Jan Hage915 14 912