Årsmøtet 2021

Postet av Anne Gaustad den 4. Mar 2021

Årsmøte for IL Leik for 2021 avholdes torsdag 27.05.21. kl. 19:00. På grunn av usikkerhet knyttet til covid-19 avholdes årets møte digitalt via teams. Link til møte følger her:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ1NWRjN2YtMmMxMS00OWQ5LWJmNmMtOWNmYTQyYjJmOGZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225c9089b6-f98f-4148-b5a8-0448f925233d%22%2c%22Oid%22%3a%22cb9c89a1-1a74-4392-b27e-60556ead666f%22%7d 

Saker meldes inn fortløpende på post@leik.no, siste frist for innmelding av saker er 13.05.21.

Mvh hovedstyret i IL Leik


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.