Om oss

Om oss i skiavdelinga


Vi har ulike treningsgrupper og disse er operative på egne Facebook grupper, og vi anbefaler at dere blir medlemmer i den gruppa dine barn hører til:

For barn i alder 6-10 år på Korsvegen:

https://www.facebook.com/groups/834786280271912

For barn i alder 6-10 år på Gåsbakken:

https://www.facebook.com/groups/563433394194001

For barn i alderen 11-15 år:

https://www.facebook.com/groups/2458107301183729

Treningsgruppe 15+

https://www.facebook.com/groups/376745122426259


For barneidrett, barn i løypa og bakken, henviser vi til info folderen. Se fanen infofolder under Ski.