Om oss

Orienteringsavdelinga i IL Leik

I sommersesongen  fra april til september arrangerer vi  løp  stort sett hver onsdag kl.18.

Vi deltar også i OG - karusellen, en cup mellom laga i Orkdal- og Gauldals området.

Om vinteren har vi styrketrening på onsdager annenhver gang på Eid og Gåsbakken skoler.

Vi jobber for å øke aktiviteten på lokale løp og på krets og etter hvert nasjonalt nivå.

Vi har de senere år hatt noen få deltakere på NM.