Sesongstart skiavdelinga

Arrangør: Idrettslaget Leik

Tid


Beskrivelse

Skiavdelinga inviterer i tradisjon tro til felles treningsdag i alle aldre. Vi gjennomfører 2 økter med en felle lunsj i mellom. Her blir det allsidig trening tilpasset ulike aldersgrupper. Velkommen til en sosial dag i avdelingen