Utdeling av stipend - søknad

Postet av Idrettslaget Leik den 17. Jan 2021

I.L. Leiks Utviklingsfond                                                         Hølonda  14.01.21

 

 

I.L. Leiks Utviklingsfond   - Utdeling av stipend.

Styret i I.L. Leiks Utviklingsfond vurderer også i år å dele ut midler fra fondet, i form av stipendier, til aktuelle søkere.

I henhold til fondets vedtekter skal midlene brukes til å støtte aktive idrettsutøvere, enkeltutøvere eller grupper/lag.

Videre er det sagt følgende i vedtektene punkt 6 - Utdeling av midler-  retningslinjer: 

            6.1      Fondet gjøres kjent blant aktuell idrettsungdom og idrettsmiljø.

            6.2.     Ved utdeling av midler skal styret blant annet legge vekt på:

                                   - Talentutvikling

                                   - Lovende prestasjoner

                                   - Høgt ambisjonsnivå

                                   - Utviklingsprosjekt som vil føre til bestemte mål

Vi ber om at det blir orientert til avdelinger/ utøvere om muligheten til å søke om stipendUtøvere må være aktiv i idrett som er innen I.L. Leik. Eventuelle søknader sendes til fondet innen 20.02.21. 

E-post: lei-ko@online.no

Vennlig hilsen 

I.L. Leiks Utviklingsfond

Anne Kari Lillebudal

Sekr.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.