Idrettslaget Leik


Daglig leder:
Gjøran Berg Onsøyen
Adresse:
Postboks 15, 7212 KORSVEGEN


Tlf. Dagtid: +47 971 52 805

E-post: post@leik.no