Her finn du oppdatert infofolder for sesongen 2022/2023, med oversikt over Telenorkarusell renn, og komiteer.


https://docs.google.com/document/d/1wQ_0sDAFw4Vx_9IwDZdOC-3SDjdc5UNg/edit?usp=sharing&ouid=101366753264322800449&rtpof=true&sd=true