RolleNavnMobil
Leder
Ingvild Åmot
915 13 839
Nestleder
Gjøran Berg Onsøyen
971 52 805
Sekretær
Anne Gaustad
911 03 938
Leder trim- og friidrett
Tonje K. Lerånn915 13 346
Leder fotballavdelinga
Trine Onsøyen
934 94 971
Leder orienteringsavdelinga
Svein Olav Åmot
950 31 771
Leder skiavdelinga
Per Kristian Berg
951 64 381
Leder håndballavdelinga
Hanne Eid
481 09 962
Leder ishockeyavdelinga
Joakim Konstad917 09 758
Epost
post@leik.no