2021

Under finner du lenker til årsmøtereferat og årsmelding for 2021.

Årsmøte for IL Leik for 2022 avholdes torsdag 17.03.22 kl. 19:00 i Vonheim.
Saker meldes inn fortløpende på post@leik.no, siste frist for innmelding av saker er 02.03.22.